Gabinet psychiatryczny w Krakowie oraz Tarnobrzeg

Specjalista w zakresie psychiatrii dorosłych


 Witam Państwa na mojej stronie internetowej. Jestem specjalistą w dziedzinie psychiatrii. Studia medyczne ukończyłam na Wydziale Lekarskim Collegium Medicum UJ w Krakowie.

Natalia Buczek Kurowska
Specjalista w dziedzinie psychiatrii

Szkolenie specjalizacyjne odbyłam w Klinice Psychiatrii Dorosłych oraz Dzieci i Młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego CMUJ w Krakowie, uzyskując tytuł specjalisty w tej dziedzinie. W okresie tym praktykowałam w akredytowanych ośrodkach klinicznych oraz ogólnopsychiatrycznych oddziałach szpitalnych.

Od kilkunastu lat pracuję z pełnym zaangażowaniem
z osobami dorosłymi ale również z dziećmi i młodzieżą.

Zajmuję się leczeniem różnego rodzaju zaburzeń psychicznych, m.in. zaburzeń lękowych, zaburzeń nastroju czy leczeniem bezsenności.


mgr Psychologii Ewa Popławska

Ukończona psychologia stosowana na Uniwersytecie Jagiellońskim. Aktualnie finalizuje studia podyplomowe w zakresie psychoonkologii prowadzonymi przez Wydział Lekarski CMUJ. Odbyła  następujące kursy i szkolenie w zakresie:
1.Terapia Poznawczo- Behawioralna osób chorych onkologicznie oraz przewlekle ( Simontonowski Instytut Zdrowia).
2.Racjonalna Terapia Zachowania, Polskie Towarzystwo Psychologii Behawioralnej
3.Trening Zastępowania Agresji, Instytut Amity , Warszawa.
4.Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa, Międzynarodowa Akademia Rehabilitacji Wieku Rozwojowego, Monachium.
5.Wprowadzenie do diagnozowania dziecka z podejrzeniem autyzmu, Synapsis, warszawa
6.Wspomaganie rozwoju dzieci ze spektrum autyzmu, Ośrodek dla Osób z Autyzmem, Kraków.


Psychiatra Kraków

Solidne doświadczenie i kwalifikacje

W okresie 2003-2007 odbyłam 3-letni kurs terapii poznawczo – behawioralnej w Centrum CBT
w Warszawie.

Zdobyte w jego trakcie umiejętności stosuję
w diagnostyce i leczeniu.

W trakcie kilkuletniej pracy w Oddziale Psychiatrii Dzieci WSSD im. św. Ludwika w Krakowie zdobyłam doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą
z zaburzeniami psychicznymi, które następnie wykorzystywałam w pracy w poradniach zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży w Krakowie
a w ostatnim czasie w Ośrodku dla Osób z Autyzmem „EFFATHA”.


Oferuje usługi w zakresie diagnozy i terapii.
Diagnozy:- struktury i zaburzeń osobowości
- depresji
- funkcji poznawczych
- testowej wykonywanej na zlecenia lekarza.
Terapii:- psychoterapia poznawczo- behawioralna osób chorujących onkologicznie i przewlekle ( sesja indywidualne, grupowe, rodzinne)
- terapia problemów emocjonalnych- Racjonalna Terapia Zachowania ( sesja indywidualne)
-terapia osób ze spektrum autyzmu ( sesje indywidualne , grupowe)
- TERAPIA  osób z zespołem Aspergera ( sesja indywidualne oraz grupowe).

Kontakt :
mgr Psychologii Ewa Popławska
Telefon : 602354367