ADHD

Jest to zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi. To zaburzenie rozpoczyna się we wczesnym dzieciństwie. Choroba ta cechuje się nadmierną impulsywnością i ruchliwością, zaburzeniami koncentracji, zaburzeniami emocjonalnymi, gadatliwością, stanami lękowymi oraz agresywnością. Niestety przyczyny występowania tego zaburzenia nie są do końca znane. Konsekwencjami nieleczonej nadpobudliwości mogą być np. uzależnienia, wypadki lub niższe wykształcenie. Leczenie obejmuje psychoterapią oraz farmakoterapię ale także oddziaływanie psychospołeczne.