Autyzm

Jest to brak zdolności porozumiewania się ze światem. Dotyczy to nie tylko mowy, ale także gestów. Przyczynami wystąpienia autyzmu mogą być np. defekty genetyczne czy niedotlenienie mózgu podczas porodu. Objawy autyzmu dzieli się na 3 rodzaje: zaburzenia społeczne, zaburzenia komunikacji oraz ograniczone i stereotypowe wzorce zachowań, czyli np. izolacja, zaburzenia mowy lub jej brak, przywiązanie do zwyczajów, powtarzanie pewnego układu zachowań lub ruchów, łatwość mechanicznego zapamiętywania.