Cennik

Wizyta 1-szy raz

200 zł 40 – 60 min

Wizyta kontrolna

170 zł

Studenci - Wizyta kontrolna

150 zł