Choroba sieroca 

Jest to zespół zaburzeń oraz zahamowań rozwoju fizycznego i psychicznego dziecka. Wpływ na pojawienie się tych zaburzeń może mieć niewystarczająca opieka rodziców lub jej brak. Choroba ta o objawia się kiwaniem się, nadpobudliwością, apatią, moczeniem nocnym. Niestety chorobie tej mogą towarzyszyć poważniejsze problemy jak np. autyzm lub samookaleczenia. Nie wiadomo czy skutki tej choroby są odwracalne dlatego każde dziecko powinno mieć zapewnioną odpowiednią opiekę.