Diagnoza psychologiczno-psychiatryczna

Diagnoza psychologiczno-psychiatryczna

Wczesnych trudności i zaburzeń rozwojowych u dzieci

Propozycja diagnozy kierowana jest do wszystkich rodziców dzieci młodszych, których

niepokoi przebieg rozwoju dziecka, nabywanie wczesnych kompetencji rozwojowych oraz

określone zachowania i trudności w funkcjonowaniu.

Propozycja adresowana jest do dzieci do 7- go roku życia.

 

W ramach diagnozy podstawowej oferujemy:

1. Wywiad dotyczący wczesnego rozwoju dziecka przeprowadzony z rodzicami lub

opiekunami prawnymi.

2. Obserwacja i badanie dziecka prowadzone przez lekarza psychiatre i psychologa

3. Przekazanie diagnozy rodzicom lub opiekunom prawnym, z zaleceniami dalszego

postępowania i wydaniem odpowiednich dokumentów.

 

W zależności od potrzeby diagnoza może być poszerzona o dodatkową obserwację,

badanie psychologiczne, badanie pedagogiczne kompetencji wczesnoszkolnych.

 

Cennik:

diagnoza podstawowa- 700 zł., w tym:

wywiad- 60 min-200 zł

obserwacja-60 min-300 zł

przekazanie diagnozy i zaleceń ze stosownymi dokumentami-200 ł.

Dodatkowa obserwacja dziecka-30 min- 100zł.

Dodatkowe badanie psychologiczne-100 zł

Dodatkowe badanie pedagogiczne-100 zł.

 

Rejastracja od poniedziałku do piatku od 8.00 do 19.00.

tel: 501529464

tel:600957765