Dysgrafia

Jest to częściowe lub całkowite zaburzenie umiejętności pisania. Pismo dysgrafika jest nieczytelne i nieestetyczne. Dysgrafia zazwyczaj spowodowana jest uszkodzeniem lewej półkuli mózgu. Zaburzenie to może występować w wyniku jakiejś choroby np. ADHD, autyzm lub być objawem towarzyszącym. Terapia zależna jest od stopnia zaawansowania dysgrafii oraz wieku pacjenta. Stosuje się: zajęcia i ćwiczenia, zmianę wymagań co do osoby z dysgrafią lub zmianę pisania ręcznego na pisanie na komputerze bądź odpowiedź ustną.