Usługi

 Oferuję Państwu diagnostykę i leczenie:

 • depresji (i innych zab. nastroju)
 • zaburzeń lękowych ( nerwice)
  • 1. lęk paniczny
  • 2. fobie
  • 3. lęk uogólniony
  • 4. zab. obsesyjno- kompulsyjne ( nerwica natręctw)
 • zaburzenia adaptacyjne
  • 1. ostra reakcja na stres
  • 2. zespól stresu pourazowego
 • zaburzenia występujące pod postacią dolegliwości somatycznych (np.: bóle psychogenne)
 • bezsenności
 • schizofrenii
 • zaburzeń urojeniowych
 • zaburzeń. jedzenia ( anoreksja, bulimia)
 • zaburzeń. emocjonalnych i zaburzeń. zachowania związanych z upośledzeniem umysłowym, zespołami otępiennymi, całościowymi zaburzeniami rozwoju.

Oferuję również pacjentom psychoedukację – informowanie o mechanizmach powstawania, utrzymywania objawów, ich rozpoznawania oraz sposobach radzenia sobie z nimi:

• wsparcie w sytuacjach kryzysowych,
• współpraca z psychologiem i psychoterapeutą.

Zapraszam!