adhd

ADHD

Jest to zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi. To zaburzenie rozpoczyna się we wczesnym dzieciństwie....