Dysgrafia

Dysgrafia

Jest to częściowe lub całkowite zaburzenie umiejętności pisania. Pismo dysgrafika jest nieczytelne i nieestetyczne. Dysgrafia...