niedotlenienie

Opening_a_window_to_the_autistic_brain

Autyzm

Jest to brak zdolności porozumiewania się ze światem. Dotyczy to nie tylko mowy, ale także...