sieroca

Choroba sieroca 

Jest to zespół zaburzeń oraz zahamowań rozwoju fizycznego i psychicznego dziecka. Wpływ na pojawienie się...