upośledzenie

Zaburzenia zachowania

Zaburzenia zachowania związane z upośledzeniem umysłowymZachowaniem człowieka kierują dwa procesy...