zespół

Choroba sieroca 

Jest to zespół zaburzeń oraz zahamowań rozwoju fizycznego i psychicznego dziecka. Wpływ na pojawienie się...

ADHD

Jest to zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi. To zaburzenie rozpoczyna się we wczesnym dzieciństwie....

Zespół stresu pourazowego

  Zespół stresu pourazowego jest zespołem objawów, które są reakcją na traumatyczne zdarzenie, które nas dotknęło lub, którego byliśmy...