Zaburzenia odżywiania

Zaburzenia odżywiania charakteryzują się zaburzeniami łaknienia o podłożu psychicznym. Przy zaburzeniach odżywiania bardzo często występuje również depresja, okaleczanie się lub uzależnienia od różnych środków odurzających np. narkotyków czy alkoholu. Ma to miejsce z tego względu, że zaburzenia odżywiania są odzwierciedleniem tego co chora osoba przeżywa. Bardzo często jest tak, że sam chory nie rozumie tego co się dzieje i dlaczego zachowuje się tak a nie inaczej. Zaburzenia odżywiania wymagają leczenia psychiatrycznego, ponieważ chory nie jest w stanie samemu sobie poradzić z sytuacją. Brak specjalistycznej pomocy może doprowadzić nawet do poważnych problemów zdrowotnych