Zespół alienacji rodzicielskiej

Inaczej zespół Gardnera, są to zaburzenia występujące u dziecka biorącego czynny udział w procesie rozwodowym swoich rodziców i manipulowane przez jednego z nich, najczęściej przez tego, z którym ma silniejszą więź. Rodzic manipulujący wypowiada się niepochlebnie o drugim rodzicu przez co więź z odrzuconym rodzicem ulega degradacji, miłość zostaje zastąpiona nienawiścią. W takich przypadkach zalecana jest terapia rodzinna na co muszą zgodzić się obie strony, ale konieczne jest zaprzestanie wpływania na dziecko.