Diagnoza psychologiczno-psychiatryczna

Diagnoza psychologiczno-psychiatryczna

Wczesnych trudności i zaburzeń rozwojowych u dzieci. Propozycja diagnozy kierowana jest do wszystkich rodziców dzieci młodszych, których niepokoi przebieg rozwoju dziecka, nabywanie wczesnych kompetencji rozwojowych oraz określone zachowania i trudności w funkcjonowaniu.

Propozycja adresowana jest do dzieci do 7- go roku życia.

 

W ramach diagnozy podstawowej oferujemy:

1. Wywiad dotyczący wczesnego rozwoju dziecka przeprowadzony z rodzicami lub opiekunami prawnymi.

2. Obserwacja i badanie dziecka prowadzone przez lekarza psychiatre i psychologa

3. Przekazanie diagnozy rodzicom lub opiekunom prawnym, z zaleceniami dalszego postępowania i wydaniem odpowiednich dokumentów.

W zależności od potrzeby diagnoza może być poszerzona o dodatkową obserwację, badanie psychologiczne, badanie pedagogiczne kompetencji wczesnoszkolnych.

 

Cennik:

diagnoza podstawowa- 700 zł., w tym:

wywiad- 60 min-200 zł

obserwacja-60 min-300 zł

przekazanie diagnozy i zaleceń ze stosownymi dokumentami-200 ł.

Dodatkowa obserwacja dziecka-30 min- 100zł.

Dodatkowe badanie psychologiczne-100 zł

Dodatkowe badanie pedagogiczne-100 zł.

Natalia Buczek Kurowska

Specjalista w dziedzinie psychiatrii

Szkolenie specjalizacyjne odbyłam w Klinice Psychiatrii Dorosłych oraz Dzieci i Młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego CMUJ w Krakowie, uzyskując tytuł specjalisty w tej dziedzinie. W okresie tym praktykowałam w akredytowanych ośrodkach klinicznych oraz ogólnopsychiatrycznych oddziałach szpitalnych.