Zaburzenia zachowania

Zaburzenia zachowania związane z upośledzeniem umysłowym
Zachowaniem człowieka kierują dwa procesy nerwowe: pobudzanie oraz hamowanie. U chorego upośledzonego umysłowo zaburzenia zachowania można zaobserwować w sferze emocjonalnej oraz ruchowej po przez np. chwiejność emocjonalną, nadmierną ruchliwość lub nieodpowiednią reakcję emocjonalną do reakcji na bodźce. Mogą to być np. apatia, gwałtowność lub agresja. Zaburzenia u chorych upośledzonych umysłowo są ściśle związane z niekorzystnym wpływem otoczenia bądź nawet bardzo często z przeżyciami z dzieciństwa.