Cennik

Wizyta diagnostyczna

280 zł 50 min

Wizyta kontrolna

260 zł 30 min

Młodzież - Wizyta kontrolna

(16-18 lat)
280 zł 30 min
– 1-szy raz dla dzieci( do 16 r.z): dwie wizyty wchodzą w skład konsultacji diagnostycznej- dla dzieci- pierwsza dla rodzica, druga – badanie dziecka- każda ok.50-60 min, każda po 330 zł
– Kontrolna dla dzieci do (16 r.z) – 280 zł
– Konsultacja pary( rodziny) – 330zl.
– E-recepty( bez konsultacji) – 140 zł( zwykła recepta,  do 5 preparatów)
– 120 zł( Rpw- jeden preparat, lub recepta zwykła na leki nasenne, benzodiazepiny, barbiturany – jeden preparat na jednej recepcie).
–  Wizyta domowa na terenie krakowa- 600 zł
Czas trwania wizyt – diagnostyczna dla dorosłych, młodzieży. – 60 min.
– diagnostyczna dla dzieci( poniżej 16.rz- 2 razy po 60 min
– kontrolna dla dorosłych, młodzieży, dzieci- 30 min.

Diagnoza ADHD

Badanie ogólnopsychiatryczne

Wywiad
300 zł 50 - 60 min

Przekazanie diagnozy

Zalecen, niezbędnych zaświadczeń
60 - 300 zł 50 - 60 min

Kwestionariusz do diagnozy ADHD

badanie MOXO
300 zł 50-60 min

Diagnoza ADHD młodzież 16-18rż

Badanie ogólnopsychiatryczne

300 zł 50 - 60 min

Przekazanie diagnozy

zaleceń, niezbędnych zaświadczeń
300 zł 50 - 60 min

Kwestionariusz do doagnozy ADHD

badanie MOXO
300 zł 50-60 min

Diagnoza ADHD 6-16 r.z

Badanie ogólnopsychiatryczne

Wywiad
300 zł 50 - 60 min

Przekazanie diagnozy

Zalecen, niezbędnych zaświadczeń
60 - 300 zł 50 - 60 min

Kwestionariusz do diagnozy ADHD

badanie MOXO
300 zł 50-60 min

Badanie ogólnopsychiatryczne

300 zł 60 min

Badanie MOXO jako izolowane badanie

Poza procesem diagnostycznym przeprowadzanym przeze mnie lub w celu oceny skuteczności prowadzonej farmakoterapii

z interpretacją wyników u osób > 6r.ż
300 zł 60 min

DIAGNOZA CAŁOŚCIOWYCH ZABURZEŃ ROZWOJU- ZABURZENIA ZE SPEKTRUM AUTYZMU – odbywa się we współpracy z psychologiem.

Wywiad

300 zł 60 min

Badania psychiatryczne skoncentrowane na potwierdzeniu lub wykluczeniu obajwów typowych dla CZR

Na tym etapie badanie następuje skierowanie pacjenta do psychologa w celu przeprowadzenie obserwacji psychologicznej ( jeśli nie była ona dotychczas wykonana.)
300 zł 60 min

Badanie ogólnopsychiatryczne

300 zł 60 min

Przekazanie diagnozy, zaleceń, stosownych zaświadczeń, ewentualnie recept

300 zł 60 min

Diagnoza zaburzeń ze spektrum autyzmu u osób 16-18 lat.

Wywiad z Rodzicem i Pacjentem oraz badanie ogólnopsychiatryczne

300 zł 60 min

Przekazanie diagnozy, stosownych zaleceń.

300 zł 60 min

badanie psychiatryczne potwierdzające lub wykluczające objawy typowe dla CZR

Na tym etapie, w razie występowania objawów charakterystycznych dla CZR następuje skierowanie do psychologa w celu przeprowadzenie obserwacji psychologicznej.
300 zł 60 min

Diagnoza zaburzeń ze spektrum autyzmu u osób dorosłych

wywiad z Pacjentem, badanie ogolnopsychiatryczne Pacjenta

300 zł 60 min

Przekazanie diagnozy, stosownych zaleceń.

300 zł 60 min

badanie psychiatryczne mające na celu potwierdzenie lub wykluczenie objawów zaburzeń ze spektrum autyzmu

Na tym etapie, jeśli w badaniu ujawnią się objawy ze spektrum następuje skierowanie do psychologa w celu przeprowadzenie obserwacji psychologicznej.
300 zł 60 min

Przy braku wystarczających informacji dotyczących rozwoju wczesnodziecięcego wskazane jest jedno spotkanie z bliskim członkiem rodziny

w obecności pacjenta i za jego zgodą
300 zł 60 min

Diagnoza CZR w sytuacji , gdy pacjenta dysponuje pełna dokumentacja psychologiczna lub psychologiczno- pedagogiczna, w której umieszczona i wystarczająco uzasadniona jest informacja o podejrzeniu występowania zaburzeń ze spektrum autyzmu.

  1. jedno spotkanie- analiza dostarczonej dokumentacji, badanie ogólnopsychiatryczne z wykonaniem podstawowych prób diagnozujących zaburzenia ze spektrum autyzmu, przekazanie diagnozy, zaleceń, stosownych zaświadczeń- 80- 90 min- 400zł.

WIZYTA DOMOWA NA TERENIE Krakowa- 600 ZŁ.