Cennik

Wizyta 1-szy raz

280 zł 40 – 60 min

Wizyta kontrolna

240 zł

Młodzież - Wizyta kontrolna

(16-18 lat)
170 zł
– 1-szy raz dla dzieci( do 16 r.z): dwie wizyty wchodzą w skład konsultacji diagnostycznej- dla dzieci- pierwsza dla rodzica, druga – badanie dziecka- każda ok.60 min, każda po 280 zł
– Kontrolna dla dzieci do (16 r.z) – 280 zł
– Konsultacja pary( rodziny) – 330zl.
– E-recepty( bez konsultacji) – 120 zł( zwykła recepta,  do 5 preparatów)
– 120 zł( Rpw- jeden preparat, lub recepta zwykła na leki nasenne, benzodiazepiny, barbiturany – jeden preparat na jednej recepcie).
Czas trwania wizyt – diagnostyczna dla dorosłych, młodzieży. – 60 min.
– diagnostyczna dla dzieci( poniżej 16.rz- 2 razy po 60 min
– kontrolna dla dorosłych, młodzieży, dzieci- 30 min.