ADOS-2

ADOS-2

to wystandaryzowany protokól obserwacji wykorzystywany w diagnozoawniu osób z zabuzrenaimi ze spektrum autyzmu.

Jest najbardziej cenionym narzędzeim diagnostycznym i wraz z ADI- R stanowi tzw „ złoty standard” w diagnozowaniu tej grupy zabuzreń na calym swiecie.

Składa się z 5- ciu niezależnych modułow, które dostosowane są do wieku badanego oraz stopnia rozwoju jego mowy.

Badanie ADOS-2 powinien wykonywać wykwalifikowany diagnosta, poslugujący się  edzynarodowym certyfikatem umozliwiającym wykonywanie tego badania na calym świecie.

AKTUALNIE WYKOANIE PZREZE MNIE BADANIA ADOS-2 W GABINECIE JEST NIEMOZLIWE ZE WZGLEDU NA NIEMOZLIOWŚC ZAKUPU MATERIALÓW ADOS-2 NA TERENIE POLSKI ZWIAZANY ZE WSTRZYMANIEM PRODUKCJI TYCH MATERIAŁÓW NA TEREN POLSKI