O mnie

Natalia Buczek Kurowska

Specjalista w dziedzinie psychiatrii

Szkolenie specjalizacyjne odbyłam w Klinice Psychiatrii Dorosłych oraz Dzieci i Młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego CMUJ w Krakowie, uzyskując tytuł specjalisty w tej dziedzinie. W okresie tym praktykowałam w akredytowanych ośrodkach klinicznych oraz ogólnopsychiatrycznych oddziałach szpitalnych.

Od kilkunastu lat pracuję z pełnym zaangażowaniem

z osobami dorosłymi ale również z dziećmi i młodzieżą.

Zajmuję się leczeniem różnego rodzaju zaburzeń psychicznych, m.in. zaburzeń lękowych, zaburzeń nastroju czy leczeniem bezsenności.


Możliwa płatność kartą / gotówką.

Solidne doświadczenie i kwalifikacje

W okresie 2003-2007 odbyłam 3-letni kurs terapii poznawczo – behawioralnej w Centrum CBT

w Warszawie.

Zdobyte w jego trakcie umiejętności stosuję

w diagnostyce i leczeniu.

W trakcie kilkuletniej pracy w Oddziale Psychiatrii Dzieci WSSD im. św. Ludwika w Krakowie zdobyłam doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą

z zaburzeniami psychicznymi, które następnie wykorzystywałam w pracy w poradniach zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży w Krakowie

a w ostatnim czasie w Ośrodku dla Osób z Autyzmem „EFFATHA”.

Chcesz umówić się na wizytę ?

Zadzwoń do nas  :  501529464

Studia medyczne ukończyłam w 2001r na  Kierunku Lekarskim Uniwersytetu jagiellońskiego w Krakowie.

Szkolenie specjalizacyjne ( pozostała treść tak jak jest dotychczas do „ oddziałów psychiatrycznych włącznie).

W okresie tym poza pracą w ramach oddziałów świadczyłam dyżury medyczne w charakterze lekarza dyżurnego w Oddziale Psychosomatycznym WSSP. im. L. Rydygiera w Krakowie, w Oddziale Psychiatrycznym dla Dzieci w SZSP. im. św Ludwika w Krakowie oraz w Pogotowiu ratunkowym co dało mi umiejętność sprawnego podejmowania decyzji w sytuacjach zagrażających zdrowiu i życiu pacjentów zarówno ze względów somatycznych jak i psychiatrycznych.

Doświadczenie zawodowe zdobywam również pracując w Poradniach Zdrowia Psychicznego dla dorosłych  jak i dla dzieci ( poradnia psychiatryczna w Szp. Dziecięcym św. Ludwika, Specjalistyczne Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży- MedDIM na ul. Wielickej w Krakowie).

W okresie 2003-2007 odbyłam 3 letni kurs psychoterapii poznawczo- behawioralnej w Centrum CBT w Warszawie. Nabyte w trakcie tego kursu umiejętności wykorzystuje  diagnozowaniu problemów emocjonalnych Pacjentów.

Przez kilka lat świadczyłam również opiekę psychiatryczną nad osobami ze spektrum autyzmu w Oddziale Dziennym dla Osób z Autyzmem „ Effatha” przy ul Spadochroniarzy w Krakowie oraz jako specjalista psychiatra byłam członkiem zespołów diagnostycznych zajmujących się diagnozą zaburzeń ze spektrum autyzmu w Ośrodku dla osób z Autyzmem „ Effatha „ w Krakowie oraz z PZP „ Promitis”.

W 03.2022 uczestniczyłam w szkoleniu ADOS-2 organizowanym przez SPECTRUMASC-MED, prowadzonego przez międzynarodowego certyfikowanego szkoleniowca ADOS-2- Agnieszkę Rynkiewicz. Egzamin kończący to szkolenie zdałam z pozytywnym wynikiem otrzymując międzynarodowy certyfikat uprawniający mnie do wykonywania badania ADOS-2 na całym świecie.

 SPRAWDZ MOJE UPARWNIENIA DO WYKONYWANIA BADANIA ADOS-2-

wyślij zapytanie o moje kwalifikacje pod adres: rynkia@spectrumascmed.com

W 06.2022 odbyłam również szkolenie z przeprowadzanie i interpretacji MOXO prowadzonym prze MOXO- Solution, będącym członkiem NEURO-TECHNILOGY Solutions z siedzibą w Izraelu. Aktualnie dysponuje licencją umożliwiającą mi legalne wykonywanie badania MOXO oraz stały dostęp do wszelkich innowacji będących efektem działania NeuRO-TECH w zakresie MOXO.

SPRAWDZ MOJE UPARWNIENIA DO WYKOANYWANIA BADANIA MOXO-

możesz sprawdzić na stronie : test.moxo-adhd.pl  w zakładce „ ZNAJDZ OSRODEK MOXO”.

Aktualnie w pracy zawodowej specjalizuję się w:

  1. diagnozie zaburzeń ze spektrum autyzmu u osób od 3 r.z do późnej dorosłości oraz leczeniu objawów z niego wynikających, oraz w
  2. diagnozie zaburzeń uwagi i nadruchliwości (ADHD) oraz leczeniem objawów wynikających z tego zaburzenia. U osob od 3 r.z do późnejszej dorosłości
  3. diagnozowanie i leczenie wszystkich zaburzeń i chorób psychiatrycznych u osób dorosłych.