AGORAFOBIA

Jest to lęk przed otwartą przestrzenią. Czynnikami, które zwiększają ryzyko wystąpienia tego schorzenia są np. pojawianie się lęków napadowych, skłonność do nerwowości, stres, inne fobie oraz posiadanie krewnych, którzy cierpią na agorafobię. Fobia ta może mocno wpływać na poprawne funkcjonowanie w społeczeństwie. Agorafobia może prowadzić do depresji, nadużywania alkoholu lub zaburzeń psychicznych. Terapia polega na przyjmowaniu leków przeciwdepresyjnych oraz uczestnictwa w psychoterapii.

Natalia Buczek Kurowska

Specjalista w dziedzinie psychiatrii

Szkolenie specjalizacyjne odbyłam w Klinice Psychiatrii Dorosłych oraz Dzieci i Młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego CMUJ w Krakowie, uzyskując tytuł specjalisty w tej dziedzinie. W okresie tym praktykowałam w akredytowanych ośrodkach klinicznych oraz ogólnopsychiatrycznych oddziałach szpitalnych.