Bulimia

Jest to zaburzenie odżywiania. Chorzy przejadą się i z kolei usuwają z organizmu spożyty pokarm przez środki przeczyszczające oraz wymioty. Cierpiący na bulimię czują niekontrolowane łakomstwo, przymus do jedzenia. Znaczną większość stanowią kobiety. Chorzy posiadają cechy osobowości depresyjnej. Występowanie bulimii może być genetyczne, inną przyczyną mogą być złe relacje w rodzinie (zwłaszcza z matką), nieudane próby odchudzania się lub różnego rodzaju zaburzenia psychologiczne jak np. niska samoocena. Najbardziej efektywnym sposobem leczenia jest psychoterapia

Natalia Buczek Kurowska

Specjalista w dziedzinie psychiatrii

Szkolenie specjalizacyjne odbyłam w Klinice Psychiatrii Dorosłych oraz Dzieci i Młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego CMUJ w Krakowie, uzyskując tytuł specjalisty w tej dziedzinie. W okresie tym praktykowałam w akredytowanych ośrodkach klinicznych oraz ogólnopsychiatrycznych oddziałach szpitalnych.