Choroba sieroca

Jest to zespół zaburzeń oraz zahamowań rozwoju fizycznego i psychicznego dziecka. Wpływ na pojawienie się tych zaburzeń może mieć niewystarczająca opieka rodziców lub jej brak. Choroba ta o objawia się kiwaniem się, nadpobudliwością, apatią, moczeniem nocnym. Niestety chorobie tej mogą towarzyszyć poważniejsze problemy jak np. autyzm lub samookaleczenia. Nie wiadomo czy skutki tej choroby są odwracalne dlatego każde dziecko powinno mieć zapewnioną odpowiednią opiekę.

Natalia Buczek Kurowska

Specjalista w dziedzinie psychiatrii

Szkolenie specjalizacyjne odbyłam w Klinice Psychiatrii Dorosłych oraz Dzieci i Młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego CMUJ w Krakowie, uzyskując tytuł specjalisty w tej dziedzinie. W okresie tym praktykowałam w akredytowanych ośrodkach klinicznych oraz ogólnopsychiatrycznych oddziałach szpitalnych.