Fobia

Fobia – jest to lęk przed czymś co tak naprawdę nie stanowi zagrożenia. Większość fobii rozwija się w dzieciństwie i może być nabyta. Fobie dzielą się na specyficzne i sytuacyjne. Fobie specyficzne jest to strach np. przed zwierzętami, obiektami, zamknięciem w pomieszczeniu, chorobami lub śmiercią. Fobie sytuacyjne związane są z wykonaniem jakiejś zawstydzającej czynności na oczach innych ludzi i nieumiejętnością jej kontrolowania. Porównywalnie jak w przypadku innych zaburzeń lękowych fobia objawia się z przyspieszonym biciem serca, poceniem się, zawrotami głowy, dusznością.

Natalia Buczek Kurowska

Specjalista w dziedzinie psychiatrii

Szkolenie specjalizacyjne odbyłam w Klinice Psychiatrii Dorosłych oraz Dzieci i Młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego CMUJ w Krakowie, uzyskując tytuł specjalisty w tej dziedzinie. W okresie tym praktykowałam w akredytowanych ośrodkach klinicznych oraz ogólnopsychiatrycznych oddziałach szpitalnych.