Hipochondria

W zaburzeniu hipochondrycznym najważniejsze jest przekonanie o złym stanie zdrowia. Hipochondryk bardzo często źle się czuje, przesadnie analizuje naturalne zachowania organizmu, odczuwa ból mimo braku choroby, czuje się odrzucony przez społeczeństwo, występują u niego ataki paniki. Hipochondria jest pewnego rodzaju radzeniem sobie z niepowodzeniami. Zaburzenia to występuje z innymi zaburzeniami np. depresją. Prawdopodobnie przyczyną jest próba zwrócenia uwagi chorego na własną osobę.

Natalia Buczek Kurowska

Specjalista w dziedzinie psychiatrii

Szkolenie specjalizacyjne odbyłam w Klinice Psychiatrii Dorosłych oraz Dzieci i Młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego CMUJ w Krakowie, uzyskując tytuł specjalisty w tej dziedzinie. W okresie tym praktykowałam w akredytowanych ośrodkach klinicznych oraz ogólnopsychiatrycznych oddziałach szpitalnych.