Klaustrofobia

Jest to podświadomy lęk przed przebywaniem w ciasnych pomieszczeniach. Chorzy, którzy zostaną zamknięci w ciasnym pomieszczeniu mają wrażenie jakby sufit się obniżał. Objawami ataku klaustrofobii mogą być m. in. duszność, zimne poty, drżenie kończyn, przyspieszona akcja serca. Leczenie polega na współpracy z psychologiem lub psychiatrą, w niektórych przypadkach zalecane jest również stosowanie leków antydepresyjnych.

Natalia Buczek Kurowska

Specjalista w dziedzinie psychiatrii

Szkolenie specjalizacyjne odbyłam w Klinice Psychiatrii Dorosłych oraz Dzieci i Młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego CMUJ w Krakowie, uzyskując tytuł specjalisty w tej dziedzinie. W okresie tym praktykowałam w akredytowanych ośrodkach klinicznych oraz ogólnopsychiatrycznych oddziałach szpitalnych.