SYNESTEZJA

Jest to wymieszanie się ze sobą przynajmniej dwóch zmysłów co prowadzi do nienaturalnego odbioru rzeczywistości. Można powiedzieć, że osoba cierpiąca na synestezję czuje kolory lub widzi muzykę, np. patrząc na kolor niebieski czuje chłód. Częściej synestezja dotyka kobiet niż mężczyzn oraz osoby, które mają zdolności artystyczne. Niektórzy uważają, że synestezja to nie choroba lecz cecha układu nerwowego.

Natalia Buczek Kurowska

Specjalista w dziedzinie psychiatrii

Szkolenie specjalizacyjne odbyłam w Klinice Psychiatrii Dorosłych oraz Dzieci i Młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego CMUJ w Krakowie, uzyskując tytuł specjalisty w tej dziedzinie. W okresie tym praktykowałam w akredytowanych ośrodkach klinicznych oraz ogólnopsychiatrycznych oddziałach szpitalnych.