Zaburzenia obsesyjno-kompulsywne

Zaburzenia obsesyjno-kompulsywne, inaczej nerwica natręctw jest to zaburzenia psychiczne, które charakteryzuje się występowaniem u chorego obsesyjnych myśli oraz przymusowych zachowań. Przykładami obsesji jest np. czystość ciała lub skrzywdzenia innej osoby. Kompulsje są to działania, które chory wykonuje, aby zapobiec wydarzeniu, które mogłoby się wydarzyć jeżeli nie wykonałby danej czynności. Chorzy, którzy doświadczyli zaburzeń obsesyjno-kompulsywnych mają świadomość z irracjonalności swoich zachowań oraz myśli, niestety jednak strach zmusza ich do wykonania określonych czynności.

Natalia Buczek Kurowska

Specjalista w dziedzinie psychiatrii

Szkolenie specjalizacyjne odbyłam w Klinice Psychiatrii Dorosłych oraz Dzieci i Młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego CMUJ w Krakowie, uzyskując tytuł specjalisty w tej dziedzinie. W okresie tym praktykowałam w akredytowanych ośrodkach klinicznych oraz ogólnopsychiatrycznych oddziałach szpitalnych.