Zajęcia Grupowe – ASD (spektrum zaburzeń autystycznych)

ASD

Grupa rówieśnicza jest jednym z najważniejszych środowisk, oddziaływających na zachowanie dzieci i młodzieży. Model interwencji grupowej przeznaczony dla osób z ASD (ang. ASD, Austin Spectrum Disorders – spektrum zaburzeń autystycznych), maksymalnie wykorzystuje siłę interakcji z rówieśnikami, przy zachowaniu zasad terapii grupowej z użyciem technik poznawczo – behawioralnych i interaktywnych oraz bezpośredniego treningu umiejętności w procesie terapii. Zajęcia grupowe przeznaczone są dla osób, których umiejętności społeczne i komunikacyjne wymagają wsparcia. Mają na celu pomoc w budowaniu pozytywnego obrazu siebie, korekcję zachowań niepożądanych oraz podnoszenie kompetencji społecznych i komunikacyjnych. Uczestnicy nabywają doświadczenia w asertywnym wyrażaniu własnych uczuć i potrzeb, radzeniu sobie z trudnymi emocjami, wyrażaniu swojego zdania podczas ekspozycji społecznej. W małej grupie terapeutycznej mają okazję ćwiczyć adekwatne zachowania społeczne i komunikacyjne oraz uczestniczyć w modelowanych przez terapeutę interakcjach w celu poprawy funkcjonowania w środowisku szkolnym i rówieśniczym. W ramach zajęć, dzieci i młodzież pracują nad rozumieniem znanych z dnia codziennego sytuacji społecznych i zdobywają wiedzę na temat innych ludzi oraz siebie samych. Najważniejsze deficyty interakcji społecznych oraz komunikacyjnych można niwelować, koncentrując działania w środowisku grupy rówieśniczej.

W ramach zajęć grupowych oferujemy:

– zróżnicowany program zajęć o różnym poziomie zaawansowania dostosowany do potrzeb

uczestników

– nabywanie i rozwijanie kompetencji społecznych

– rozwój umiejętności komunikacyjnych werbalnych i niewerbalnych

– pracę nad rozpoznawaniem i nazywaniem stanów emocjonalnych – własnych oraz innych

osób

– wspieranie rozwoju motywacji oraz umiejętności planowania i realizacji działań

Natalia Buczek Kurowska

Specjalista w dziedzinie psychiatrii

Szkolenie specjalizacyjne odbyłam w Klinice Psychiatrii Dorosłych oraz Dzieci i Młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego CMUJ w Krakowie, uzyskując tytuł specjalisty w tej dziedzinie. W okresie tym praktykowałam w akredytowanych ośrodkach klinicznych oraz ogólnopsychiatrycznych oddziałach szpitalnych.