Zespół alienacji rodzicielskiej

Inaczej zespół Gardnera, są to zaburzenia występujące u dziecka biorącego czynny udział w procesie rozwodowym swoich rodziców i manipulowane przez jednego z nich, najczęściej przez tego, z którym ma silniejszą więź. Rodzic manipulujący wypowiada się niepochlebnie o drugim rodzicu przez co więź z odrzuconym rodzicem ulega degradacji, miłość zostaje zastąpiona nienawiścią. W takich przypadkach zalecana jest terapia rodzinna na co muszą zgodzić się obie strony, ale konieczne jest zaprzestanie wpływania na dziecko.

Natalia Buczek Kurowska

Specjalista w dziedzinie psychiatrii

Szkolenie specjalizacyjne odbyłam w Klinice Psychiatrii Dorosłych oraz Dzieci i Młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego CMUJ w Krakowie, uzyskując tytuł specjalisty w tej dziedzinie. W okresie tym praktykowałam w akredytowanych ośrodkach klinicznych oraz ogólnopsychiatrycznych oddziałach szpitalnych.