Blog

ADHD

Jest to zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi. To zaburzenie rozpoczyna się we wczesnym dzieciństwie. Choroba ta cechuje się nadmierną 
Czytaj więcej

Hipochondria

W zaburzeniu hipochondrycznym najważniejsze jest przekonanie o złym stanie zdrowia. Hipochondryk bardzo często źle się czuje, przesadnie analizuje naturalne zachowania 
Czytaj więcej

Zaburzenia zachowania

Zaburzenia zachowania związane z upośledzeniem umysłowym Zachowaniem człowieka kierują dwa procesy nerwowe: pobudzanie oraz hamowanie. U chorego upośledzonego umysłowo zaburzenia 
Czytaj więcej

Zaburzenia obsesyjno-kompulsywne

Zaburzenia obsesyjno-kompulsywne, inaczej nerwica natręctw jest to zaburzenia psychiczne, które charakteryzuje się występowaniem u chorego obsesyjnych myśli oraz przymusowych zachowań. 
Czytaj więcej

Natalia Buczek Kurowska

Specjalista w dziedzinie psychiatrii

Szkolenie specjalizacyjne odbyłam w Klinice Psychiatrii Dorosłych oraz Dzieci i Młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego CMUJ w Krakowie, uzyskując tytuł specjalisty w tej dziedzinie. W okresie tym praktykowałam w akredytowanych ośrodkach klinicznych oraz ogólnopsychiatrycznych oddziałach szpitalnych.